WJB-10

Licznik gąsienicowy, elektroniczny do mierzenia kabli i przewodów. Licznik posiada nastawioną długość kabla, po której występuje wysłanie impulsu do maszyny. Posiada możliwość współpracy z drukarkami kablowymi.

Dane techniczne:

Licznik Panel informacyjny
Dokładność pomiaru 0,001 m Opcja 1 – 0,0 m
Opcja 2 – 0,00 m
Minimalna nastawa 0,1 m
Maksymalna nastawa 79999,9 m
Maksymalne wskazanie 79999,999 m Opcja 1 – 99999,9 m
Opcja 2 – 9999,99 m

 

Dane techniczne zespołu pomiarowego złożonego z układu sterującego, przetwornika obrotowo-impulsowego i układ mechanicznego:

Zakres grubości kabli 2mm – 70 mm
Zakres prędkość przesuwu kabla 0 ÷ 1800 m/min
Błąd graniczny ±0.2 % przy legalizacji pierwotnej
Błąd graniczny ±0.4 % przy legalizacji wtórnej

Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych (oprogramowanie) układ sterujący pozwala na:

 • kalibrację przyrządu z automatycznym obliczaniem współczynników potrzebnych do wyznaczania długości, bez przełączania jakichkolwiek przełączników wewnątrz przyrządu
 • nastawienie długości
 • nastawienie odcinków alarmowych
 • nastawienie czasu i impulsu znakującego
 • powtarzanie zaprogramowanych długości z automatycznym kasowaniem licznika
 • obliczanie ilości wyprodukowanych odcinków
 • zapamiętanie dziesięciu ostatnich informacji o długości wyprodukowanych odcinków
 • zapamiętywanie impulsów skalujących pomimo zaniku napięcia zasilającego
  •  zapamiętywanie wprowadzonych nastaw pomimo zaniku napięcia
  • komunikację po RS 232
  • komunikację po RS 485

Urządzenie współpracuje z przetwornikiem obrotowo-impulsowym generującym dwa ciągi impulsów prostokątnych przesuniętych w fazie o 90° umożliwiających detekcję kierunku obrotów. Wybór ilości impulsów generowanych przez przetwornik podczas jednego obrotu zależy od maksymalnej prędkości przesuwu kabla, współczynnika przełożenia układu mechanicznego, żądanej rozdzielczości pomiaru. Przetwornik obrotowo-impulsowy jest sprzężony z układem mechanicznym przetwarzającym ruch posuwisty kabla w ruch obrotowy wałka pomiarowego.
Generuje sygnały wyjściowe:

 1. ostrzeżenie o zbliżaniu się końca żądanej długości (alarm 1) praca NORMAL
 2. ostrzeżenie o zbliżaniu się końca żądanej długości (alarm 2) praca NORMAL
 3. sygnał końca żądanej długości kabla praca NORMAL
 4. ostrzeżenie o zbliżaniu się końca żądanej długości (alarm 1) praca ZRZUT
 5. ostrzeżenie o zbliżaniu się końca żądanej długości (alarm 2) praca ZRZUT
 6. sygnał końca żądanej długości kabla praca ZRZUT
 7. sygnał końca żądanej długości kabla (czas trwania 0,5 sek.)
 8. sygnał znakowania bieżącego odcinka kabla (odległość i czas impulsu znakującego są ustawiane)
 9. sygnał końca wyprodukowanej partii (max. 9999 szt.)
 10. kalibracja półautomatyczna
 11. informacja statystyczna (pamięć dziesięciu ostatnich pomiarów)

Licznik GK-10 posiada zatwierdzony znak typu RPT02/170 wydany przez Główny Urząd Miar i jest legalizowany.