WJB-11

Urządzenie GK-11 służy do precyzyjnego mierzenia długości drutu, kabli, przewodów, sznurów, lin, rur, węży i taśmy
Składają się na nie dwie części:

  • układ mechaniczny urządzenia pomiarowego
  • układ sterujący z panelem nastawczym i panelem informacyjnym

Dane technicze:

Napięcie zasilające 220 V
Wysokość 100 mm
Szerokość 400 mm
Głębokość 65 mm
Temperatura pracy -10°C ÷ +40°C
Wielkość cyfr 60 mm
Dokładność pomiaru 0,01 m
Maksymalne wskazanie 99999,99 m
Zakres grubośći kabli 2mm ÷ 70 mm
Zakres predkośći przesuwu kabla 0 ÷ 1000 m/min
Błąd graniczny ± 0.2 % przy legalizacji pierwotnej
Błąd graniczny ± 0.4 % przy legalizacji wtórnej

 

Układ sterująco-informacyjny pozwala na:

  • kalibrację przyrządu
  •  zapamiętanie ostatniego odmierzonego odcinka
  •  kasowanie odmierzonej wartości
  •  zapamiętanie odmiezronej wartości pomimo zaniku napięcia zasilającego
  •  zainstalowanie dodatkowych ptrzetworników obrotowo-impulsowych

Układ sterująco-informacyjny zapewnia:

  • dobrą czytelność dzięki 6-segmentowemu wyświetlaczowi LED o wysokości cyfr około 60 mm i dużej jasności świecenia
  •  łatwość umieszczenia w dowolnym miejscu
  •  zamontowanie dodatkowego przycisku kasującego wartości umieszczonego poza panelem nastawczym

Licznik GK-11 posiada zatwierdzony znak typu RPT03/123 wydany przez Główny Urząd Miar i jest legalizowany