Przewijarki

Przewijarki służą do nawijania przewodów i kabli na bębny drewniane lub stalowe oraz na głowice krążkujące. Mogą pracować jako urządzenie zdawcze. Zespół takich urządzeń stanowi linię do przewijania kabli i przewodów w obu kierunkach.

Przewijarka PKUI-2250

Przewijarka PKUI-2250

Przewijarka krążek-szpula
Przewijarka-krążkarka
Przewijarka-krążkarka
Przewijarka
Przewijarka
Przewijarka PHMUL